Κανονισμοί αγώνων

Δείτε όλους τους κανονισμούς των αγώνων

ΓΕΝΙΚΑ

Στους κανονισμούς που απαριθμούνται πιο κάτω, οι λέξεις που σημειώνονται εδώ αναφέρονται σε συγκεκριμένους όρους:
α) ΑΘΛΗΤΕΣ: αγωνιζόμενοι, όσοι δηλαδή νόμιμα έχουν εγγραφεί και συμμετέχουν στον αγώνα
β) ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Οργανωτική Επιτροπή του Zagori Mountain Running
γ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ: Οργανωτική Επιτροπή που είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση του αγώνα και λαμβάνει τις αποφάσεις.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να σεβαστούν στο ακέραιο τους κανονισμούς που περιγράφονται παρακάτω. Είναι επίσης υποχρεωμένοι να υπακούσουν στις υποδείξεις των κριτών του αγώνα. Η μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ή τις υποδείξεις επισύρει πάντα την ποινή του αποκλεισμού. Οι κριτές του αγώνα όταν αντιληφθούν παραβάσεις των κανονισμών, τις καταγράφουν και ενημερώνουν τους παραβάτες. Εκτός από τους κριτές, έχουν τη δυνατότητα να καταγράψουν παραβάσεις και να τις υποβάλουν στην Επιτροπή Αγώνα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από τη Διοργάνωση.

ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Πληροφορίες για την εγγραφή, το κόστος των αγώνων, τον τρόπο πληρωμής, καθώς και το πότε μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης (ακύρωση συμμετοχής)θα βρείτε εδώ.

ΠΑΡΟΧΕΣ

Oι παροχές που καλύπτει το βασικό τίμημα συμμετοχής είναι οι ακόλουθες:

Α) για όλους τους συμμετέχοντες:

 • αριθμός αγώνα (bib),
 • τροφοδοσία στον αγώνα
 • ιατρική υποστήριξη
 • ηλεκτρονική χρονομέτρηση

Στους αγώνες 33km και 60km προσφέρονται επιπλέον δύο πλήρη γεύματα, πριν και μετά τον αγώνα.  Στο Plus πακέτο παρέχονται όλα τα παραπάνω με την προσθήκη επίσημου t-shirt και αναμνηστικού δώρου του αγώνα.

Β) Για όσους αθλητές τερματίσουν εμπρόθεσμα τον αγώνα:

 • αναμνηστικό μετάλλιο τερματισμού.

Γ) Μεταφορά αθλητών που εγκαταλείπουν ή αποκλείονται

Για όσους αθλητές εγκαταλείψουν ή αποκλειστούν (στον αγώνα TeRA), καλύπτεται η μετακίνησή τους στον χώρο τερματισμού, με οχήματα της Διοργάνωσης, από τη Μονη Στομίου (στις 09:45).

Η μετακίνησή τους θα πραγματοποιείται μετά το πέρασμα του ελεγκτή του αγώνα («σκούπα»).

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η Διοργάνωση δεν επιβαρύνεται με την ευθύνη για την οδική ή άλλη μεταφορά αθλητών που εγκαταλείπουν τον αγώνα, ωστόσο θα καταβάλλει προσπάθεια εξυπηρέτησής τους.

Έξοδα μεταφοράς πάσχοντα αθλητή, βαρύνουν τον ίδιο, εφόσον αποδειχτεί ότι η βλάβη της υγείας ή της ακεραιότητάς του προκλήθηκε από δική του αμέλεια.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΓΩΝΑ

Η διαδρομή των αγώνων ακολουθεί μονοπάτια κατά κύριο λόγο τα οποία είναι καθαρά και σηματοδοτημένα. Επιπλέον, λίγες μέρες πριν τους αγώνες, τοποθετείται επιπλέον σηματοδότηση για την καλύτερη διευκόλυνση των αθλητών.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ – ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ

Ο TeRA έχει χρονικό όριο αποκλεισμού (με 1 ενδιάμεσο cut off points στη Μονή Στομίου). Δείτε αναλυτικά εδώ.

Το όριο αποκλεισμού είναι κοινό για όλες τις κατηγορίες των αθλητών, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας. Μετά από τη συμπλήρωση του χρόνου που αναφέρεται, οι σταθμοί συνεχίζουν να καταγράφουν τους αθλητές αλλά ως εκπρόθεσμους, και οι αθλητές που καταφθάνουν εκεί έχουν υποχρέωση να παραδώσουν τον αριθμό τους. 

Οι αθλητές που επιθυμούν, μπορούν να συνεχίσουν τη διαδρομή εκτός συναγωνισμού και με δική τους αποκλειστικά ευθύνη, έχοντας σε κάθε περίπτωση παραδώσει πρώτα τον αριθμό τους και υπογράψει υπεύθυνη δήλωση αποποίησης ευθύνης της Διοργάνωσης για οτιδήποτε τους συμβεί από εκείνο το χρονικό σημείο και έπειτα. 

Τέλος, για να θεωρηθεί ένας τερματισμός κανονικός, θα πρέπει να γίνει μέσα στα χρονικά πλαίσια που αναφέρονται παραπάνω, τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, όλων των κατηγοριών. Όσοι αθλητές τερματίσουν εκπρόθεσμα, θα παρουσιαστούν στα επίσημα αποτελέσματα ως «εγκαταλείψαντες» (DNF). 

Η τελική κατάταξη των αγώνων είναι η κατάταξη που παρέχεται από την εκάστοτε εταιρεία χρονομετρήσεων και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. Σε καμία περίπτωση και για οποιονδήποτε λόγο, δεν θα δοθούν διπλά μετάλλια σε αθλητές και αθλήτριες που τερματίζουν μαζί. Σε περίπτωση αντιδικίας η τελική κατάταξη θα πιστοποιηθεί με την βοήθεια της κάμερας τερματισμού. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ (BIB)

Κάθε αθλητής φέρει τον αριθμό αγώνα (BiB) επάνω του, τον οποίο και είναι υποχρεωμένος να έχει επάνω σε εμφανές σημείο στην εμπρόσθια όψη. Ο αριθμός πρέπει να παραμείνει σε όλη τη διάρκεια του αγώνα χωρίς να διπλωθεί, αποκρύβοντας έτσι οποιοδήποτε στοιχείο αναγράφεται πάνω στον αριθμό (χορηγοί, λογότυπα κλπ). Ουσιαστική αλλοίωση του αριθμού, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση στους υπεύθυνους καταγραφής των Σταθμών τιμωρείται με αποκλεισμό. Απώλεια του αριθμού τιμωρείται με αποκλεισμό.

Σε περίπτωση απώλειας του δελτίου, ο αθλητής μπορεί να ζητήσει την επανέκδοσή του από  τη Διοργάνωση, το αργότερο 48 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα.

Σε περίπτωση που ο αθλητής ή η αθλήτρια επιθυμεί να παραλάβει κάποιος τρίτος αντ’αυτού/αυτής τον αριθμό του/της, τότε πρέπει να χορηγήσει σε αυτό το άτομο επικυρωμένη εξουσιοδότηση για την παραλαβή του BiB.

ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Η σήμανση της διαδρομής που τοποθετείται από τη Διοργάνωση του Zagori Mountain Running, είναι προσωρινή, με στόχο την εξυπηρέτηση των αθλητών και μετά τον αγώνα αφαιρείται. Πρόκειται κυρίως για πινακίδες χιλιομετρικών ενδείξεων ή κατευθυντήριες της διαδρομής, όπως επίσης και για αποτρεπτικές σημάνσεις σε περίπτωση λανθασμένης διαδρομής. Η σταθερή σήμανση των μονοπατιών που χρησιμοποιεί ο αγώνας είναι επαρκής, όπως επίσης και το ίδιο το ίχνος των μονοπατιών, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα αποπροσανατολισμού των αθλητών και ενδεχόμενο λανθασμένος διαδρομής.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Επιτρέπεται οποιαδήποτε εξωτερική βοήθεια προς τους αθλητές από οποιονδήποτε μόνο στους σταθμούς τροφοδοσίας. Επιτρέπεται η συνοδεία των αθλητών από πρόσωπα που δεν φέρουν αριθμό αγώνα με την προϋπόθεση ότι δεν υποβοηθούν τον αθλητή ή δεν παρεμποδίζουν άλλους αθλητές. Αν καταγγελθεί οποιαδήποτε βοήθεια προς τον αθλητή, τιμωρείται ο ίδιος ο αθλητής με αποκλεισμό. Η συνοδεία του αθλητή από οικεία πρόσωπα στα τελευταία μέτρα της διαδρομής επιτρέπεται.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Επιτρέπεται η χρήση μπατόν πεζοπορίας. Επίσης, επιτρέπεται η κατοχή και χρήση χάρτη, πυξίδας, GPS, κινητού τηλεφώνου ή ασυρμάτου (VHF).

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να γράψουν με ανεξίτηλο μαρκαδόρο τον αριθμό συμμετοχής τους (BiB number) πάνω στα ενεργειακά gel/μπάρες κλπ που πιθανόν θα έχουν μαζί τους. Η Διοργάνωση θα πραγματοποιήσει τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους σε αθλητές, προκειμένου να διασφαλίσει ότι όλοι έχουν τηρήσει τον παραπάνω κανονισμό. Σε περίπτωση που βρεθεί κάποια άδεια συσκευασία που έχει πεταχτεί από αθλητή σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής, ο αθλητής αυτός θα αποκλειστεί αυτόματα από την τρέχουσα διοργάνωση, καθώς και από κάθε μελλοντική, βάσει των κανονισμών του αγώνα. Ο παραπάνω κανόνας θα εφαρμοστεί αυστηρά και απαρέγκλιτα

Σε κάθε σταθμό τροφοδοσίας υπάρχει ειδικός σάκος απορριμμάτων.

ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ

Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να κινούνται στο μονοπάτι χωρίς να σχηματίσουν ομάδες που εκτείνονται σε πλάτος, εμποδίζοντας έτσι τους αθλητές που θα ήθελαν να προσπεράσουν. Όταν κάποιος αθλητής ειδοποιείται ότι πρέπει να κάνει στην άκρη για να προσπεραστεί, θα πρέπει να παραμείνει στην ανηφορική (εσωτερική) πλευρά της πλαγιάς.

Αθλητής ο οποίος (με επίσημη μαρτυρία τουλάχιστον 3 ατόμων) παρεμποδίζει εσκεμμένα το πέρασμα συναθλητών του, τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού.

Απαγορεύεται η παρουσία σκύλων που ενδεχομένως συνοδεύουν κάποιους αθλητές.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Η διοργάνωση αναλαμβάνει την τροφοδοσία των αθλητών, υποστηρίζοντάς τους σε πολλά ενδιάμεσα σημεία της διαδρομής. Στους  κεντρικούς σταθμούς, προσφέρεται ενισχυμένη τροφοδοσία, ενώ στους  δευτερεύοντες, προσφέρεται η ελάχιστη απαιτούμενη τροφοδοσία.

Διαβάστε περισσότερα για τους Σταθμούς Τροφοδοσίας.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο υποχρεωτικός & προτεινόμενος εξοπλισμός ανά αγώνα, περιγράφεται αναλυτικά στις πληροφορίες του εκάστοτε αγώνα:

ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Η συντόμευση (“κόψιμο”) της διαδρομής απαγορεύεται και τιμωρείται με αποκλεισμό. Ο κάθε αγωνιζόμενος έχει την ευθύνη και υποχρεούται να παρακολουθεί προσεκτικά την προειδοποιητική σήμανση σε συγκεκριμένα τμήματα του μονοπατιού, τα οποία υποδεικνύουν τα απαγορευμένα περάσματα/μονοπάτια.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (CHECK POINTS)

Τα Σημεία Ελέγχου του αγώνα είναι υποχρεωτικά για όλους τους αθλητές. Όλοι οι Σταθμοί Τροφοδοσίας είναι ταυτόχρονα και Σημεία Ελέγχου. Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να έχουν σε εμφανές σημείο τον αριθμό τους, ώστε να τους καταγράφουν οι κριτές. Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής φορά αντιανεμικό μπουφάν, θα πρέπει φτάνοντας στο Σταθμό Ελέγχου να φροντίσει να επιδείξει τον αριθμό του. Άρνηση επίδειξης του αριθμού σημαίνει αποκλεισμό. Όποιος αθλητής δεν περάσει έστω κι από έναν σταθμό Ελέγχου θεωρείται άκυρος.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις για οποιοδήποτε λόγο γίνονται μόνο από τον ίδιο τον αθλητή, το αργότερο 30 λεπτά μετά τον τερματισμό του. Η απόφαση της επιτροπής ενστάσεων, που απαρτίζεται από τον Διευθυντή Αγώνα, τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής και τους υπεύθυνους Σταθμάρχες στη ζώνη ευθύνης των οποίων καταγράφηκε το συμβάν, εκδίδεται το αργότερο μέχρι την ώρα των απονομών και είναι τελεσίδικη.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Επιτροπή αναλαμβάνει να επιτηρήσει τη διαδρομή του αγώνα με εξειδικευμένα στελέχη σε θέματα ασφάλειας, διάσωσης και παροχής ιατρικής βοήθειας στους αθλητές που θα βρεθούν σε ανάγκη. Σε περιπτώσεις όπου το προσωπικό ασφαλείας και οι κριτές υποδείξουν στους αθλητές ότι πρέπει να αλλάξουν κατεύθυνση (πχ για λόγους ασφάλειας), οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να υπακούσουν. Άρνηση συμμόρφωσης σημαίνει αποκλεισμό. Στους Κεντρικούς Σταθμούς Ελέγχου θα υπάρχει δυνατότητα ιατρικής φροντίδας από εξειδικευμένο προσωπικό που θα αντιμετωπίσει τα  προβλήματα των αθλητών. Εφόσον ο γιατρός του αγώνα γνωματεύσει ότι κάποιος αθλητής βρίσκεται σε κακή κατάσταση και αδυνατεί να συνεχίσει, τότε ο αθλητής υποχρεούται να παραδώσει τον αριθμό του.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ / ΑΝΑΒΟΛΗ

Αν παραστεί ανάγκη (πχ εξαιρετικά επικίνδυνες καιρικές συνθήκες), η Διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τη διαδρομή ή και να αναβάλλει για μικρό χρονικό διάστημα την εκκίνηση, προκειμένου να μη θέσει σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των αθλητών.

Ο αγώνας ενδέχεται να αναβληθεί, μόνο σε περίπτωση ακραίων καιρικών συνθηκών στην περιοχή.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα επίσημα (οριστικά) αποτελέσματα του αγώνα δημοσιοποιούνται αρκετές ημέρες μετά τον αγώνα, προκειμένου να γίνει η διασταύρωση των στοιχείων και ο απαραίτητος έλεγχος. Μόνο μετά τη δημοσίευση των επίσημων αποτελεσμάτων εκτυπώνονται τα αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής.

ΠΟΙΝΕΣ

Σε όλες τις παρατυπίες & παραβιάσεις κανονισμού, προβλέπεται αποκλεισμός/αποβολή.

Η ποινή επιβάλλεται στις εξής περιπτώσεις:

 • ρύπανση διαδρομής,
 • συντομεύσεις/κοψίματα διαδρομής (shortcuts),
 • ανάρμοστη συμπεριφορά προς το προσωπικό τη Διοργάνωσης,
 • απώλεια αριθμού αθλητή και οποιαδήποτε άλλη ακραία συμπεριφορά.
 

Δια βίου αποκλεισμός προβλέπεται σε βαριές περιπτώσεις, όπως: 

 • άσκηση βίας κατά μελών της Διοργάνωσης και 
 • καταλογισμός δόλου για εξαιρετικά μεγάλη συντόμευση της διαδρομής.
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Η Οργανωτική Επιτροπή έχει θεσμοθετήσει τις παρακάτω κατηγορίες αθλητών και αθλητριών για τους αγώνες του Zagori Mountain Running.

Για τους αγώνες TeRA και Zagori Classic Race 33km ισχύουν οι κατηγορίες:

 • Γενική Κατηγορία
 • Άνδρες 50-59
 • Άνδρες 60+
 • Γυναίκες
 • Γυναίκες 50-59
 • Γυναίκες 60+

Για τους αγώνες των 21km και 10km ισχύουν:

 • Γενική Κατηγορία
 • Άνδρες 40-49
 • Άνδρες 50-59
 • Άνδρες 60+
 • Γυναίκες
 • Γυναίκες 40-49
 • Γυναίκες 50-59
 • Γυναίκες 60+

Για τους αγώνες των Zagori Classic Race 33km, Half Marathon 21km και Forest 10km θα υπάρχει μια επιπλέον κατηγορία βράβευσης:

 • Νέοι Αθλητές έως 21 ετών
 

Για όλες τις κατηγορίες ισχύει η απαίτηση της παρουσίας τουλάχιστον 6 αθλητών για την νομιμοποίησή τους. Σε διαφορετική περίπτωση οι αθλητές και αθλήτριες εμπίπτουν στην προηγούμενη κατηγορία. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Η «Γενική Κατηγορία» αναφέρεται σε αθλητές ανεξαρτήτως φύλου. Οι αθλητές και αθλήτριες θα βραβευτούν διπλά αν είναι νικητές στη Γενική αλλά και στην Ηλικιακή τους κατηγορία.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ: Για τον αγώνα των TeRA θα βραβευτούν οι 6 πρώτοι της γενικής κατάταξης (ανεξαρτήτως φύλου), οι 3 πρώτες γυναίκες καθώς και οι 3 πρώτοι από κάθε ηλικιακή κατηγορία. Για τους αγώνες των Zagori Classic Race 33km, Half Marathon 21km και Forest 10km θα βραβευτούν οι 3 πρώτοι της γενικής κατάταξης (ανεξαρτήτως φύλου) οι 3 πρώτες γυναίκες και οι 3 πρώτοι από κάθε ηλικιακή κατηγορία. Επιπλέον, στον αγώνα Zagori Classic Race 33km θα βραβευτεί ο καλύτερος αθλητής κάτω των 18 ετών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όσοι αθλητές διακρίθηκαν αλλά απουσιάζουν από τις απονομές, δεν θα παραλαμβάνουν το βραβείο τους.

Για όλες τις κατηγορίες ισχύει η απαίτηση της παρουσίας τουλάχιστον 6 αθλητών για την νομιμοποίησή τους. Σε διαφορετική περίπτωση οι αθλητές και αθλήτριες εμπίπτουν στην προηγούμενη κατηγορία.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Η «Γενική Κατηγορία» αναφέρεται σε αθλητές ανεξαρτήτως φύλου. Οι αθλητές και αθλήτριες θα βραβευτούν διπλά αν είναι νικητές στη Γενική αλλά και στην ηλικιακή τους κατηγορία.

Για τον αγώνα των TeRA θα βραβευτούν οι 6 πρώτοι της γενικής κατάταξης (ανεξαρτήτως φύλου), οι 3 πρώτες γυναίκες καθώς και οι 3 πρώτοι από κάθε ηλικιακή κατηγορία. Για τους αγώνες των Zagori Classic Race 33km, Half Marathon 21km και Forest 10km θα βραβευτούν οι 3 πρώτοι της γενικής κατάταξης (ανεξαρτήτως φύλου) οι 3 πρώτες γυναίκες και οι 3 πρώτοι από κάθε ηλικιακή κατηγορία. Επιπλέον, στον αγώνα Zagori Classic Race 33km θα βραβευτεί ο καλύτερος αθλητής κάτω των 18 ετών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όσοι αθλητές διακρίθηκαν αλλά απουσιάζουν από τις απονομές, δεν θα παραλαμβάνουν το βραβείο τους.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η Διοργάνωση διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα της φωτογράφισης και κινηματογράφησης του αγώνα, που πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες. Κάθε αθλητής του οποίου γίνεται δεκτή η αίτηση συμμετοχής, καθώς επίσης και όποιος γονέας/κηδεμόνας εγγράφει κάποιο παιδί στον παιδικό αγώνα “Zagoraki”, αποδέχεται αυτόματα το συγκεκριμένο όρο, γνωρίζοντας ότι ενδέχεται να εμφανιστεί το πρόσωπό του σε φωτογραφίες ή βίντεο, χωρίς να του ζητηθεί η άδεια και χωρίς να μπορεί να διεκδικήσει κάποια αποζημίωση από τυχόν δημοσίευση υλικού του αγώνα.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Διοργάνωση δεσμεύεται να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους τα προσωπικά στοιχεία των αθλητών που υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, σεβόμενη τη σχετική νομοθεσία και θεωρώντας απόλυτη ηθική υποχρέωση την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων τους. Ανακοινώσιμα είναι μόνο το ονοματεπώνυμο του αθλητή, η πόλη κατοικίας και η ηλικία.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Επιτροπή δεν ευθύνεται για το θάνατο, τραυματισμό ή οποιαδήποτε βλάβη της υγείας των αθλητών, οι οποίοι, υποβάλλοντας την αίτηση συμμετοχής:

α) λαμβάνουν γνώση των κινδύνων που υπάρχουν στο ορεινό περιβάλλον

β) βεβαιώνουν ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή και τους επιτρέπει να αγωνιστούν (έχοντας πρόσφατα εξεταστεί από γιατρό γι αυτό το θέμα).

Η Επιτροπή αποποιείται κάθε ευθύνη σχετικά με τη σωματική ακεραιότητα των αθλητών, οι οποίοι θα πρέπει να συμπεριφερθούν υπεύθυνα σε σημεία της διαδρομής όπου ο κίνδυνος πτώσης με δυσάρεστα ή μοιραία αποτελέσματα είναι αυξημένος.

Επιπλέον, η Επιτροπή αποποιείται κάθε οικονομική ευθύνη σε περίπτωση εξωτερικής βοήθειας σε οποιονδηποτε αθλητή.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Η Διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των κανονισμών διεξαγωγής του αγώνα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

ΔΙΑΚΟΠΗ/ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΘΛΗΤΗ

Ο ελεγκτής του αγώνα («σκούπα») κατά το πέρασμά του, καθώς και το ιατρικό προσωπικό του αγώνα, διατηρούν το δικαίωμα να σταματήσουν/ακυρώσουν τους αθλητές εκείνου τους οποίους κρίνουν πως δεν είναι πλέον σε θέση να ολοκληρώσουν τη διαδρομή τους.